Skip to content

EDU4clima

Το έργο EDU4clima έχει ως αντικείμενο να προάγει τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών στον Κόμβο Έρευνας και Διάχυσης στο Φινοκαλιά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EDU4clima χωρίζεται τρεις ενότητες

ΣΤΟΧΟΙ EDU4clima

Το έργο EDU4clima έχει ως αντικείμενο να προάγει τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών στον Κόμβο Έρευνας και Διάχυσης στο Φινοκαλιά έχοντας ως στόχους

Την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς και μαθητές ώστε να προσεγγίσουν κριτικά την κλιματική αλλαγή και να αναστοχάζονται πάνω σε αυτήν
Την εγκαθίδρυση του Κόμβου στο Φινοκαλιά Λασιθίου ως προορισμό για άτυπη εκπαίδευση σχετικά με την κλιματική αλλαγή
Τη Διάχυση των δράσεων μάθησης της κλιματικής αλλαγής προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών

Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, αφήστε το τηλέφωνο σας, και θα σας καλέσουμε

ΕΤΑΙΡΟΙ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) μέσω του Τμήματος Χημείας και του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) λειτουργεί σε συνεχή βάση από το 1993 τον ερευνητικό σταθμό στο Φινοκαλιά (finokalia.chemistry.uoc.gr) όπου καταγράφονται πληροφορίες για τη σύσταση της ατμόσφαιρας και από το 2000 καταγράφονται πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου (CO2, CH4, CO, O3), η μεγαλύτερη χρονοσειρά σε όλη την Αν. Μεσόγειο. Η θέση και η συνεχής λειτουργία του σταθμού για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τον καθιστούν πλέον μοναδικό σε όλη την Αν. Μεσόγειο. Ο σταθμός συμμετέχει ενεργά στην έρευνα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών όπως χημική σύσταση της ατμόσφαιρας, επίδραση αέριας ρύπανσης στο θαλάσσιο οικοσύστημα, μεταφερόμενη ρύπανση, θερμοκηπικά αέρια, αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα και κλίμα. Η μοναδικότητα του σταθμού αντικατοπτρίζεται σε πάνω από 180 πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις και σε σχεδόν 1000 παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες και εργαστήρια, στην ανάληψη και συμμετοχή σε 30 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, στην εκπόνηση πάνω από 40 μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και τη συμμετοχή στα σπουδαιότερα δίκτυα περιβαλλοντικών ερευνητικών σταθμών σε διεθνές επίπεδο.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΕΑ) είναι το παλαιότερο Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα, εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ). Tο ΙΕΠΒΑ (https://www.meteo.noa.gr/) ιδρύθηκε το 1846 και κατέχει τη μεγαλύτερη χρονοσειρά μετεωρολογικών παρατηρήσεων και κλιματικών δεδομένων (συνεχώς από το 1858), είναι δε το ίδρυμα με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε προβλέψεις κλιματικών επιπτώσεων. Το προσωπικό του ΙΕΠΒΑ έχει μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και τη συμμετοχή σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και διαθέτει επίσης μεγάλη τεχνογνωσία στην επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό, καθώς λειτουργεί δύο Κέντρα Επισκεπτών (https://www.astro.noa.gr/gr/visitorcenter/) στο Θησείο και στην Πεντέλη όπου πλήθος μαθητών, δασκάλων/καθηγητών και αλλά και άλλων πολιτών έρχονται κοντά στην επιστήμη μέσω σειράς εκπαιδευτικών δράσεων.

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (ΠΔΕΚ) (https://www.pdekritis.gr/), υπό την αιγίδα της οποίας λειτουργούν τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στην Κρήτη. Η ΠΔΕΚ μπορεί να εντάξει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δράσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή και έτσι να φτάσει στο μέγιστο δυνατό ακροατήριο μελλοντικών πολιτών.

Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης (ΠεΚ), (https://www.crete.gov.gr/) εντάσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο στρατηγικό σχεδιασμό της για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλει σημαντικά στη βιωσιμότητα του Κόμβου, ενώ ταυτόχρονα δίνει το παράδειγμα της συμβολής των αυτοδιοικητικών φορέων στις εκπαιδευτικές δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προς την ίδια κατεύθυνση υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα (Adapt2Clima, iWatermap κλπ.) που σκοπό έχουν να ενδυναμώσουν την προσαρμοστική ικανότητα του νησιού με άυλες παρεμβάσεις όπως την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την επιμόρφωση, την τεχνική κατάρτιση, τη δικτύωση των ενδιαφερόμενων φορέων με γνώμονα την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας εκτός από τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές που επίσης απαιτούνται.

Δήμος Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου (ΔΑΝ) (https://www.dimosagn.gr/), είναι ο φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης που θα φιλοξενεί τον Κόμβο, παραχωρεί τα παλιά σχολεία Φινοκαλιά και Νοφαλιά στα οποία έχει φυσική παρουσία ο Κόμβος και ταυτόχρονα ως ιδιαίτερα τουριστικός Δήμος παρουσιάζει μια δράση στην οποία είναι μέτοχος για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή των επισκεπτών της θερινής περιόδου, η οποία είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη στη Κρήτη.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

«Μαθαίνοντας και Διδάσκοντας για την Κλιματική Αλλαγή»

14 Δεκεμβρίου 2023